Yararlı Bilgiler

Vize

Adayların en kısa zamanda en yakın Türk Konsolosluğundan vize ile ilgili bilgi almaları önerilir.

Burs önerileri

ABD’de yaşayan ve ileri düzey kurslara başvuracak öğrenciler ARIT bursları ile ilgili bilgiyi http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT/ adresinde bulabilirler. Amerikan üniversitelerinde okuyan öğrenciler FLAS ve Mellon bursları ile ilgili bilgiyi üniversitelerinin Yakın Doğu Bölümlerinden ve/veya Orta Doğu Bölümlerinden alabilirler.

Üniversitelerinden veya başka kaynaklardan maddi destek alan öğrenciler de dahil olmak üzere BÜTÜN adayların son başvuru tarihine kadar bir başvuru formu göndermesi gerekmektedir. Geç ve eksik yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Kurs süresince yapılacak kişisel harcamalar için katılımcıların yanlarında en az 750$ bulundurmaları önerilir.