Ders Tanımları

TK S10 Yoğunlaştırılmış Başlangıç Düzeyi Türkçe - 12 Kredi

Konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeğe yönelik dengeli bir yaklaşım içinde Türkçe‘nin temel yapıları. Öğrencilerin temel iletişim gereksinimlerini karşılayacak düzeyde sınırlı sözcük dağarcığı ve yoğun alıştırma yoluyla Türkçe’nin sesyapısının ve basit tümce yapılarının anahatları. Temel okuma ve yazma kalıpları.

Eğitim: 12 saat dilbilgisi, 8 saat okuma, yazma, konuşma ve laboratuvar, asistanlarla serbest konuşma. 

TK S20 Yoğunlaştırılmış Orta Düzey Türkçe - 12 Kredi

Genişletilmiş sözcük dağarcığı ile Türkçe’nin tümce yapısının daha karmaşık özellikleri. Dilbilgisi konularının seçilmiş kısa öyküler, makaleler ve diğer ilgili okuma malzemesi yoluyla pekiştirilmesi. Temel yazı becerilerini geliştirmek amacıyla kısa yazılar yoluyla yazma alıştırmaları.

Eğitim: 8 saat dilbilgisi, 3 saat okuma, 2 saat yazma, 3 saat konuşma, 4 saat laboratuvar, asistanlarla serbest konuşma. 

Önşart: TK S10 veya eşdeğer hazırlık.

TK S21 Yoğunlaştırılmış İleri Orta Düzey Türkçe - 12 Kredi

Genişletilmiş sözcük dağarcığı ve Türkçe’nin karmaşık tümce yapısı. Seçilmiş kısa öykü, makale ve diğer ilgili okuma malzemesi yanısıra konuşma becerisini geliştirme. Değişik yazı alıştırmaları ile ileri yazma becerisi.

Eğitim: 6 saat dilbilgisi, 5 saat okuma, 2 saat yazma, 4 saat konuşma ve 3 saat laboratuvar, asistanlarla serbest konuşma.

Önşart: TK S20 veya eşdeğer hazırlık.

TK S30 Yoğunlaştırılmış Okuma Ağırlıklı İleri Türkçe - 12 Kredi

Türkçe’nin önceden öğrenilmiş tüm yapılarının serbestçe kullanım becerisi. Özellikle Türkçe konuşma becerisine sahip katılımcıların okuma becerilerinin geliştirilmesi. Değişik konularda ileri düzey yazma becerisi. Yazı ve konuşmada kullanılan farklı biçemler.

Eğitim: 5 saat dilbilgisi, 6 saat okuma, 3 saat yazma, 4 saat konuşma, 2 saat laboratuvar, asistanlarla serbest konuşma.

Önşart: TK S21 veya eşdeğer hazırlık.

TK S31 Yoğunlaştırılmış Konuşma Ağırlıklı İleri Türkçe - 12 Kredi

Konuşulan Türkçe’nin günlük kullanımdaki özelliklerinin yoğun sözel alıştırma yoluyla öğrenilmesi. Türkiye’de günlük yaşam ile ilgili konuların serbest konuşmada vurgulanması.

Eğitim: 5 saat dilbilgisi, 5 saat okuma, 3 saat yazma, 5 saat konuşma, 2 saat laboratuvar, asistanlarla serbest konuşma.

Önşart: TK S21 veya eşdeğer hazırlık.