Başvuru

Başvuruların geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin en geç 11 Nisan 2024 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. (Geç ya da tamamlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  • Başvuru formu (word biçimindeki başvuru formunu indirmek için tıklayınız)
  • Programa katılım amacını açıklayan niyet mektubu (500-750 kelime arası)
  • Türkçe öğretmeni ya da danışman tarafından yazılmış bir tavsiye mektubu
  • 50 US$ başvuru ücreti ve banka para nakil belgesinin elektronik kopyası (banka bilgileri tlcp@bogazici.edu.tr adresinden e-posta yoluyla öğrenilebilir.)

*Başvuru ücreti gönderilmediği durumlarda başvuru geçerli sayılmaz.

Başvuru formu ve mektuplar pdf formatında elektronik posta yoluyla gönderilmelidir.
Programa kabul edilenler Nisan ayının sonunda e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Üniversitelerinden veya başka yerlerden maddi destek alan öğrenciler de dahil olmak üzere BÜTÜN adayların son başvuru tarihine kadar başvuru formu göndermesi gerekmektedir. Açılacak sınıf sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması oldukça önemlidir.